Profesjonalizm i rzetelność

Sporządzenie tekstów promocyjmych w języku obcym
Przekłady z rosyjskiego na polski
Z angielskiego na rosyjski
Z rosyjskiego na angielski
Teksty literackie
Teksty specjalistyczne
Teksty techniczne
Ekspresowe
Ustne konsekutywne
Tłumaczenie stron internetowych
Cena tłumaczenia
Nagrywanie głosu
Teksty i filmy reklamowe
Korekta lingwistyczną
Klienci
Kontakt
Życiorys

Tłumaczenia z polskiego na język rosyjski

W zakresie tłumaczeń na język rosyjski podejmuję się najtrudniejszych zadań, wymagających od wykonawcy nie tylko doskonałej znajomości zarówno języka źródłowego jak i docelowego, ale też obszernej erudycji, kultury językowej, a czasem i talentu literackiego. Pomagam też w sporządzeniu tekstów copywriterskich w języku rosyjskim.

Podstawą mojego profesjonalizmu jest bardzo dobre wykształcenie akademickie, mnóstwo kursów z różnych dziedzin (patrz CV), duże doświadczenie oraz głęboka rzetelność i pracowitość. Ogromne znaczenie ma też umiejętność szybkiego pozyskiwania potrzebnej informacji, znajomość źródeł sieciowych i metod wyszukiwania, co jest szczególnie ważne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.

Pracuję szybko, bez uszczerbku dla jakości, co pozwala mi wykonywać pilne odpowiedzialne zlecenia. Wykonane przeze mnie tłumaczenia nadają się do druku i nie wymagają korekty lingwistycznej. Ofertę swoją, ze względu na poziom jakości, kieruję przeważnie do klientów korporacyjnych, chociaż bardzo chętnie tłumaczę też dla klientów prywatnych.

Szczególnie bogate doświadczenie mam w tłumaczeniu tekstów prawnych, finansowych, reklamowych, elektrotechnicznych, IT i innych. Obsługiwałam rozmowy i negocjacje handlowe w kraju i za granicą.

Państwo zawsze mogą skontaktować się przez telefon lub pocztę elektroniczną w sprawie interesującego Państwa tematu.

Oprócz tłumaczeń ustnych i pisemnych mogę zaproponować redagowanie, korektę stylistyczną, nagrywanie głosu w języku rosyjskim.