Mniej ciekawe, ale też konieczne

Przekłady z polskiego na rosyjski
Przekłady z rosyjskiego na polski
Z angielskiego na rosyjski
Z rosyjskiego na angielski
Teksty literackie
Teksty specjalistyczne
Teksty techniczne
Ekspresowe
Ustne konsekutywne
Tłumaczenie stron internetowych
Cena tłumaczenia
Nagrywanie głosu
Teksty i filmy reklamowe
Korekta lingwistyczną
Klienci
Kontakt
Życiorys

Korekta lingwistyczna języka rosyjskiego

Tłumaczenie na język rosyjski na potrzeby własne może być wykonane przez osobę, której językiem ojczystym nie jest język rosyjski. Jednak jeżeli tekst jest używany oficjalnie lub zostanie wydrukowany, koniecznie należy przeprowadzić jego korektę.

Korekta lingwistyczna polega na poprawieniu tekstu względem usunięcia zwrotów i wyrazów, których nie używa się w języku rosyjskim, sprawdzeniu końcówek słów, zmianie nie "brzmiących" po rosyjsku zdań i konstrukcji gramatycznych oraz poprawieniu błędów.

Cena korekty lingwistycznej zależy od jakości otrzymanego tłumaczenia. Koszty tłumaczenia są podane na stronie Ceny tłumaczenia >>

Oferuję wyłącznie korektę lingwistyczną, której celem jest sprawdzenie poprawności językowej lub też (do druku) korektę redaktorską.
W przypadku konieczności sprawdzenia terminologii w przełożonym tekście cena korekty jest równa cenie tłumaczenia, ponieważ w ślad za tłumaczem muszę przejść przez cały proces.

Uwaga: Ze wzglęgu na to, że teksty przysyłane do korekty są co raz gorszej jakości, zlecenia te przyjmuję w trybie indywidualnym. Nie wszystkie opacowania.