Prawie jak ojczysty

Przekłady z polskiego na rosyjski
Przekłady z rosyjskiego na polski
Z angielskiego na rosyjski
Z rosyjskiego na angielski
Teksty literackie
Teksty specjalistyczne
Teksty techniczne
Ekspresowe
Ustne konsekutywne
Tłumaczenie stron internetowych
Cena tłumaczenia
Nagrywanie głosu
Teksty i filmy reklamowe
Korekta lingwistyczną
Klienci
Kontakt
Życiorys

Tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski

W zakresie tłumaczeń z języka rosyjskiego na język polski mam do zaproponowania usługi, bardziej skomplikowane lub niemożliwe do wykonania przez tłumaczy, których językiem ojczystym nie jest język rosyjski.

Przede wszystkim są to dokumenty rękopisowe z przelomu XIX-XX wieków, pisane językiem archaicznym, z użyciem litery "jąć". Najczęściej tłumaczę dokumenty, odnoszące się do historii rodzinnej, akty stanu cywilnego, dokumenty własnościowe nieruchomości. Do dnia dzisiejszego przełożyłam blisko 600 takich dokumentów.

Innym rodzajem dokumentów, gdzie niezwykle ważne jest 100% zrozumienie tekstu źródłowego są umowy handlowe, w szczególności ta ich część, w której zostają określone warunki dostaw i płatności, warunki reklamacji oraz kary umowne.
Cechą charakterystyczną umów sporządzanych w języku rosyjskim (w porównaniu do umów, stworzonych przez prawników angielskich czy amerykańskich) jest brak wypracowanej kultury prawnej, m.in. nieprecyzyjne słownictwo legislacyjne, w tym także zwroty pochodzące z czasów biurokracji radzieckiej, mało zrozumiałe dla nieobytej osoby. W tej sytuacji niedokładne bądź błędne przekazanie postanowień umowy może mieć poważne konsekwencje.
Często poprawiam wersje polskie po tłumaczach przysięgłych. Posiadam w mojej bazie około 100 umów przetłumaczonych przeze mnie z języka rosyjskiego na poski oraz około 200 - z języka polskiego na rosyjski.