Profesjonalizm i twórczość

Przekłady z polskiego na rosyjski
Przekłady z rosyjskiego na polski
Z angielskiego na rosyjski
Z rosyjskiego na angielski
Teksty literackie
Teksty specjalistyczne
Teksty techniczne
Ekspresowe
Ustne konsekutywne
Tłumaczenie stron internetowych
Sporządzenie tekstów promocyjmych w języku obcym
Cena tłumaczenia
Nagrywanie głosu
Korekta lingwistyczną
Klienci
Kontakt
Życiorys


Dla firm, zainteresowanych wejściem na rynki Rosji i Ukrainy
Dla osób prywatnych, szukających przyjaciół w Rosji

Teksty reklamowe

Teksty reklamowe można zaliczyć do kategorii tłumaczeń literackich. Mimo że zazwyczaj nie zawierają słownictwa specjalistycznego są to jedne z najtrudniejszych tekstów, gdyż wymagają od tłumacza nie tylko doskonałego poruszania się między dwoma językami, ale też talentu do przekazywania myśli wyrażonej obrazowo. Takiego typu teksty z powodów oczywistych powinien tłumaczyć wyłącznie native speaker ze zgolnościami literackimi.

Pomagam też w sporządzeniu tekstów promocyjnych i reklamowych w języku rosyjskim. Mogą to być hasła, wiersze, ulotki, broszury i inne.

Ceny: Do uzgodnienia