Profesjonalizm i twórczość

Przekłady z polskiego na rosyjski
Przekłady z rosyjskiego na polski
Z angielskiego na rosyjski
Z rosyjskiego na angielski
Teksty literackie
Teksty specjalistyczne
Teksty techniczne
Ekspresowe
Ustne konsekutywne
Tłumaczenie stron internetowych
Sporządzenie tekstów promocyjmych w języku obcym
Cena tłumaczenia
Nagrywanie głosu
Korekta lingwistyczną
Klienci
Kontakt
Życiorys

Teksty reklamowe

Teksty reklamowe można zaliczyć do kategorii tłumaczeń literackich. Mimo że zazwyczaj nie zawierają słownictwa specjalistycznego są to jedne z najtrudniejszych tekstów, gdyż wymagają od tłumacza nie tylko doskonałego poruszania się między dwoma językami, ale też talentu do przekazywania myśli wyrażonej obrazowo. Takiego typu teksty z powodów oczywistych powinien tłumaczyć wyłącznie native speaker ze zgolnościami literackimi.

Pomagam też w sporządzeniu tekstów promocyjnych i reklamowych w języku rosyjskim. Mogą to być hasła, wiersze, ulotki, broszury i inne.

Ceny: Do uzgodnienia